Колледждің миссиясы:

Колледждің миссиясы- заманауи еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ұлттық және халықаралық деңгейде сұранысқа ие нарықтық экономика жағдайында алған білімдерін шығармашылықпен қолдана алатын мәнерлік өнер саласында жоғары білікті мамандарды дайындау. Миссиясы колледжде үш мамандық бойынша білім беру бағдарламасын енгізуде біріктіруші буын болып табылады. Оның негізінде басымдықтар, стратегиялық мақсаттар мен міндеттер анықталады, сондай-ақ бөлімшелердің қызметі жоспарланып, ұйымдастырылады.

Колледж қызметінің мақсаты білім беру қызметін көрсету болып табылады,оның негізгі принципі білім беру процесінде үздіксіздік, саяси және идеологиялық әсерден еркіндік

.Колледждің бірінші кезектегі міндеті-нақты мамандық бойынша қажетті теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар орта кәсіптік білімі бар білікті мамандарды даярлау; еңбек нарығы мен өндіріс салаларының талаптарын ескере отырып,білікті мамандарды даярлау сапасын үнемі жетілдіру; босаған қызметкерлер мен жұмыспен қамтылмаған халықты қайта оқыту және қайта даярлау; мәнерлік өнер және бизнес бойынша қызмет көрсету. Осы мақсатқа жету үшін Колледжде білімді шығармашылық тұлғаны қалыптастыру үшін қолайлы жағдай жасау қажет.Осы мақсатқа жету үшін Колледжде білімді шығармашылық тұлғаны қалыптастыру үшін қолайлы жағдай жасау қажет. Жаңа білім беру бағдарламасын жүзеге асыру қажет, оның мақсаты оқу, ғылыми жұмысқа, сондай-ақ колледж өмірінің басқа да салаларына белсенді қатысу негізінде тұлғаның интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыру болып табылады.

Сапа саласындағы колледждің саясаты мен мақсаттары колледж миссияларына сәйкес келеді .

Колледждің бірыңғай мақсаты мен міндеттері оқу,ғылыми-әдістемелік және тәрбие жұмысының бағыттарын анықтайды.

Пайымдауы:

Мәнерлік өнер саласында бәсекеге қабілетті және жоғары білікті мамандарды даярлайтын колледждердің қатарына кіру.

Миссияны талқылауға колледж оқытушылары, студенттері, қызметкерлері белсенді қатысты. Барлық бөлімшелерде миссияны талқылауға арналған жиналыстар өткізілді,оның шеңберінде әрбір мүдделі тұлға осы құжаттың өзінің нұсқасын ұсынуға мүмкіндік алды . Ұжымдық талқылау нәтижесінде миссияның мазмұны бірнеше рет түзетілді, құндылықтар жүйесі мен колледждің көрінісі нақтыланды.

Колледждің міндеті, мақсаттары мен міндеттері қолда бар ресурстарға сәйкес келеді : адами ресурстар, білім беру ортасы (оқу-өндірістік процесс, әдістемелік процесс, білім беру технологиялары, тәрбие процесі), қаржы және ақпараттық ресурстар, колледж инфрақұрылымы, олар жиынтығында колледждің әлеуетті мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді және еңбек нарығының талаптарын қанағаттандырады.