Колледж бюджеті колледж басшылығының оның даму стратегиясын жоспарлы іске асыру ниеттерін көрсетеді.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Колледждің стратегиялық даму бағдарламасы Қазақстанның экономикалық саясатының басым бағыттарына сәйкес келеді– елдің индустриалды – инновациялық дамуы, колледждің белгіленген миссиясына сәйкес келеді және оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді

Колледждің даму стратегиясының негізі болып табылатын маңызды нормативтік құжаттар: ҚР Президентінің 2016 жылғы1 наурыздағы №205 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Білім және ғылымын дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»,» БІЛІМ туралы» Заңға өзгерістер мен толықтырулар), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары.

Колледждің даму стратегиясын әзірлеуді басқару командасы жүзеге асырды , оның құрамында директор, орынбасарлары, бөлімше басшылары бар, ол ұжымдық жұмыс нәтижесінде 5 стратегиялық бағытты анықтады, оларды іске асыру ББ дамытудың перспективалы жоспарында көрсетілген ББ бойынша кадрларды даярлау кезінде білім беру қызметтерін ұсыну сапасын арттыруға мүмкіндік береді:

* 1- стратегиялық бағыт • Инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің, әкімшілік-басқару қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігін арттыру үшін жағдай жасау.

* 2- стратегиялық бағыт • Колледждің беделін арттыру. ТжКБ қолжетімділігін қамтамасыз ету және жастардың өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасау.

* 3- стратегиялық бағыт • ТжКБ мазмұнын жаңарту, еңбек нарығының қажеттілігін ескере отырып, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру.

* 4- стратегиялық бағыт • ТжКБ қолжетімділігін қамтамасыз ету, білім беру қызметтерінің сапасын арттыру үшін МТБ басқару жүйесін жетілдіру.

* 5- стратегиялық бағыт • Салауатты өмір салты мәдениетін және қоғамдық сананы жаңғырту шеңберінде рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайту.

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің, әкімшілік-басқару қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру үшін жағдай жасау мынадай іс-шараларды қамтиды: әкімшілік-басқару персоналы мен инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру; кәсіпорындарда арнайы пәндер оқытушылары үшін тағылымдамалар санын арттыру; оқытушылар құрамының сапалық деңгейін жақсарту; Үш тілді интерактивті оқыту ресурстарын құру; шетел тілін оқытудың тереңдетілген курстарында ОЖБ дайындауды қамтамасыз ету, білім беру процесіне қатысу үшін шет тілінде оқытатын оқытушыларды тарту; оқытушылардың ғылыми-зерттеу мәдениетінің деңгейін арттыру, құзыреттілік тәсіл негізінде ОӘК жаңа буынын құру, оның ішінде мультимедиалық технологиялар мен кредиттік-модульдік технологиялар, практикаға бағдарланған оқытудың инновациялық технологияларын қолдану нәтижелерін ұйымдастыру, енгізу, сынақтан өткізу және зерттеу.